May Ma Co Em – Nguyen Ngoc Ngan truyen audio

 

May Ma Co Em - truyen audio Nguyen Ngoc Ngan
May Ma Co Em - truyen audio Nguyen Ngoc Ngan

Vietnamese audio book, May Mà Có Em – Nguyễn Ngọc Ngạn” in forum “Nghe Truyện Online”.
Truyện dài: May Mà Có Em
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào
Lưu ý: yêu cầu mua bản gốc của nhà văn NNN. :)
Truyện dài gồm 6 CDs, mỗi CD dài 1 giờ:

May Ma Co Em – Nguyen Ngoc Ngan

Leave a Reply